GFZ installatietechniek B.V., gevestigd aan de Keileweg 8 te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GFZ installatietechniek B.V
Keileweg 8
3029 BS Rotterdam

C. Dakriet is de Functionaris Gegevensbescherming van GFZ installatietechniek B.V. Hij is te bereiken via info@gfzinstallatietechniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GFZ installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (s)
– E-mailadres
– IP-adres
– Social ID
– Contactgeschiedenis
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gfzinstallatietechniek.nl., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doeleinden en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

GFZ installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven , reclamefolders of aanbiedingen. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in ieder mail daarvoor weer uitschrijven. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Voor het beveiligen en optimaliseren van onze website

– Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke informatie het meest wordt gelezen en om te beoordelen of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Optioneel: Wij verwerken geslacht om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer. Foto’s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Vanzelfsprekend worden foto’s alleen gebruikt met toestemming en worden die niet voor andere doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

GFZ installatietechniek neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GFZ installatietechniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GFZ installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Accountgegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats en overige gegevens voor het verwerken van de bestelling worden bij het aanmaken van een gast account alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling. Na het versturen worden deze gegevens verwijderd. Klantaccounts die zijn aangemaakt op de websites worden in principe 4 jaar bewaard. Daarna kunt u een nieuw account aanmaken.

Delen van persoonsgegevens met derden

GFZ installatietechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GFZ installatietechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GFZ installatietechniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ GFZinstallatietechniek.nl.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GFZ installatietechniek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. GFZ installatietechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GFZ installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gfzinstallatietechniek.nl
GFZ installatietechniek installatietechniekheeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Google Analytics
GFZ installatietechniekmaakt gebruikt van geplaatste Cookies  van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookies worden gebruikt voor de dienst ‘Google Analytics’

Google Analytics wordt door ons gebruikt om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website van GFZ installatietechniek gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij verwerken anonieme statistieken over de bezoeken aan onze website. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.